Съобщение
26 септември 2019

Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че поради реконструкция на уличен водопровод по ул. „Хан Кубрат“ (от ул. „А. Кънчев“ до ул. „Ст. Караджа“) в с. Николово на 27.09.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите, водоснабдени от Ниска зона: ОУ училище Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Приказен свят“.