Съобщение
14 май 2020

Уважаеми потребители,

 

Във връзка с отмяната на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г., Ви уведомяваме за следното:

 

1. Въвежда се ограничен прием на потребители в сградите на „ВиК“ ООД – Русе, като всички външни лица следва да спазват описания по-долу ред за достъп.

 

Ред за предоставяне на достъп на външни лица до сградата на Централното управление

на „ВиК“ ООД – Русе на ул. „Добруджа“ № 6

 

Външни лица се допускат до:

 • гише „Деловодство“;
 • Производствено-технически отдел;
 • юрисконсулт (ще се допускат само външни лица, сключващи споразумение за разсрочено плащане);
 • Централна каса, като ще бъдат допускани и лицата, заплащащи първоначалната вноска при разсрочено плащане.
 • кабинета на управителя на „ВиК“ ООД – Русе.

Допускат се и участници в процедури за обществени поръчки.

 

Достъпът на външни лица се осъществява при следните условия:

 • достъп до гише или кабинет: по 1 (един) човек;
 • изчакващи във фоайе пред гише „Деловодство“: максимум 2 (двама) души;
 • останалите клиенти следва да изчакат реда си на открито, пред сградата.

 

Ред за предоставяне на достъп на външни лица до сградата

на „ВиК“ ООД – Русе на ул. „Цариград“ № 7

 

Външни лица се допускат до Центъра за обслужване на клиенти и кабинета на служителите на длъжност „Инспектор услуги“.

 

Достъпът на външни лица се осъществява при следните условия:

 • достъп до гише или кабинет: по 1 (един) човек;
 • изчакващи във фоайе пред Центъра за обслужване на клиенти: максимум 2 (двама) души;
 • останалите клиенти следва да изчакат реда си на открито, пред сградата.

В сградите не се допускат външни лица без предпазни маски.

 

2.От 01.06.2020 г. се възобновяват на 100% обходите на отчетниците и на водопроводчиците до имоти на потребители с водомерен възел, разположен на открито, за визуално отчитане на показанията на всякакви видове измервателни уреди – водомери.

ВАЖНО!

Препоръчваме Ви да продължите да използвате електронната ни услуга „Самоотчитане на водомер“ в раздел „Домакинства“ на уебсайта ни или да подавате показанията на следните тел. номера: 082/501 563, 082/501 573, 082/501 559, 082/501 560 и 082/501 566. Обаждания се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.