Помогнете ни да предпазим канализацията от задръствания!
05 март 2020

 

Помогнете ни да предпазим канализацията от задръствания!

Не изхвърляйте мокри кърпички в тоалетната чиния! 

Всяка година ставаме свидетели на стотици запушвания в множество участъци от канализационната мрежа, причинени от неправилно изхвърлени отпадъци – мокри кърпички, дамски превръзки и тампони, парчета плат, найлонови торбички, пластмасови опаковки, пълнители за ароматизатори, отпадъчни мазнини и др. Те или запушват канализационната система на жилищата и административните сгради, или се отлагат в градската канализационна мрежа, или попадат в градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Във всички случаи изхвърлянето им в канализацията води до много скъпи ремонти, които всички ние заплащаме.

На снимките може да видите какво се налага да почистват служителите ни от помпите в канализационните помпени станции.

 

За да съхраним това, което сме съградили, е необходимо да подходим отговорно към настоящия проблем. Ето защо отправяме молба към всички наши потребители: помогнете ни, за да спрем изхвърлянето на трудноразградими отпадъци в канализационната мрежа. Тези отпадъци трябва да се изхвърлят в кофите за боклук.

Особено внимание бихме искали да обърнем на мокрите кърпички, тъй като те най-често попадат в канализационните тръби.

 

Разчитаме на Вашето съдействие и на гражданската Ви съвест за подобряване на състоянието на канализационната мрежа и за предотвратяване на бъдещи проблеми.

 

Екипът на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе