Обява за инвестиционно предложение
28 май 2024

О Б Я В А

От „Водоснабдяване и канализация“ ООД  гр. Русе, ЕИК 827184123,

7000 гр. Русе, ул. „Добруджа“ 6

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение:

„Подмяна на в-д Ф80 мм  – ет. с ПЕВП Ф90 мм по ул. „Дунав“ в с. Батишница, общ. Две могили“

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Русе или в РИОСВ − Русе.