Профил на купувача

„Дейности свързани с дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на ВиК Русе в три ЛОТА” ID 9052789

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 859,2 KB 14.04.2016 09:40
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 2,63 MB 14.04.2016 09:41
ПОКАНА 1,49 MB 14.04.2016 09:41
ЦЕНОВА ОФЕРТА 23,2 KB 14.04.2016 09:42
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 59,9 KB 14.04.2016 09:42
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 14.04.2016 09:43
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ 16,2 KB 14.04.2016 09:44
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 13,1 KB 14.04.2016 09:44
ДОГОВОР - ПРОЕКТ - ЛОТ 1 44,0 KB 14.04.2016 09:49
ДОГОВОР - ПРОЕКТ - ЛОТ 3 39,4 KB 14.04.2016 09:51
ДОГОВОР - ПРОЕКТ - ЛОТ 2 38,4 KB 14.04.2016 09:51
РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ 378,4 KB 18.04.2016 15:22