Профил на купувача

„Предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции за нуждите на „ВиК“ ООД – Русе“ ID 9051499

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 1,13 MB 21.03.2016 11:32
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 21.03.2016 11:40
ПОКАНА 1,32 MB 21.03.2016 11:40
ЦЕНОВА ОФЕРТА 79,4 KB 21.03.2016 11:41
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 69,6 KB 21.03.2016 11:41
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 2,34 MB 21.03.2016 11:41
ДОГОВОР - ПРОЕКТ 18,9 KB 21.03.2016 11:42
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ 16,2 KB 21.03.2016 11:43
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 13,1 KB 21.03.2016 11:43
РАЗЯСНЕНИЕ 1,24 MB 23.03.2016 16:54
ПРОТОКОЛ 1,15 MB 13.05.2016 15:18
ДОГОВОР 2, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2,98 MB 15.06.2016 10:53
ДОГОВОР 1, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3,70 MB 15.06.2016 10:53
ДОГОВОР 3, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3,83 MB 15.06.2016 10:54
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 12,6 KB 20.09.2016 08:47
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,6 KB 19.10.2016 10:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,6 KB 18.11.2016 13:57
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,6 KB 19.12.2016 15:20
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,6 KB 20.01.2017 10:11
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,6 KB 20.02.2017 10:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,7 KB 17.03.2017 09:06
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,6 KB 20.04.2017 14:15