Профил на купувача

„Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” ID 9099423

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 2,53 MB 10.06.2020 14:52
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 4,41 MB 10.06.2020 14:52
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 170,5 KB 10.06.2020 14:52
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 366,8 KB 22.06.2020 17:00
ПРОТОКОЛ 866,8 KB 07.07.2020 14:28
СЪОБЩЕНИЕ 269,1 KB 07.07.2020 14:28
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 325,4 KB 07.07.2020 14:28