Профил на купувача

„Доставка, демонтаж-монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов когенератор, за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Русе“

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,22 MB 04.06.2020 13:06
ОБЯВЛЕНИЕ 4,43 MB 04.06.2020 13:07
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 11,72 MB 04.06.2020 13:08
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 80,3 KB 04.06.2020 13:09
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 821,1 KB 13.08.2020 15:19
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1,58 MB 09.09.2020 16:26
ПРОТОКОЛИ 2,19 MB 29.09.2020 14:33
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 841,6 KB 29.09.2020 14:34
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7,23 MB 18.11.2020 11:26
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 3,85 MB 18.11.2020 11:26
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 2,01 MB 26.11.2021 10:54