Профил на купувача

“Доизграждане на части от улични водопроводи, невключени в проекта за интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе - Етап I ”

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 3,11 MB 30.09.2015 13:23
ПОКАНА 3,54 MB 30.09.2015 13:24
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 33,3 KB 30.09.2015 13:27
ЦЕНОВА ОФЕРТА 16,7 KB 30.09.2015 13:28
ДОКЛАД 1,14 MB 12.10.2015 10:28
ПРОТОКОЛ 1,29 MB 12.10.2015 10:29
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 612,9 KB 12.10.2015 10:30
ДОГОВОР 4,35 MB 27.10.2015 08:18
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ 12,8 KB 11.11.2015 09:28
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 268,2 KB 11.11.2015 09:29