Профил на купувача

ОП” Доставка на 8 /осем / броя нови товарни автомобили – пикапи с двойна кабина –за нуждите на „ВиК” ООД –Русе”

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,3 KB 20.11.2014 18:03
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,4 KB 01.12.2014 14:16
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 34,3 KB 02.12.2014 16:52