Профил на купувача

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ С РАДИО МОДУЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА "ВиК"ООД-РУСЕ"

Открита с Решение № 4782 от 27.06.2014 г.

Уникален номер в РОП - 00688-2014-0009

Дата на сключване договора: 12.12.2014г.

Наименование на изпълнителя: „АКВАРОР- БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ“ ООД - СОФИЯ

Първоначална прогнозна обща стойност на договора: 300 000лв. без ДДС

Срок на договора: 1 година

Тип Име на файл Размер Дата
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 409,2 KB 27.10.2014 15:46
ПРОТОКОЛ 960,9 KB 10.11.2014 09:29
ПРОТОКОЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ 1,37 MB 10.11.2014 09:30
ПРОТОКОЛ 897,8 KB 10.11.2014 09:30
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 638,6 KB 10.11.2014 09:31
ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА 3,06 MB 19.12.2014 08:59
ДОГОВОР 2,77 MB 19.12.2014 08:59
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 13,1 KB 19.12.2014 09:27
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,1 KB 15.01.2015 11:35
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,1 KB 16.02.2015 08:46
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,1 KB 12.03.2015 08:30
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,2 KB 16.04.2015 10:41
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,2 KB 14.05.2015 08:47
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,2 KB 15.06.2015 08:56
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,2 KB 17.07.2015 14:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 12,2 KB 20.08.2015 08:33
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,2 KB 16.10.2015 16:01
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,2 KB 17.11.2015 13:36
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,7 KB 16.12.2015 09:16
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 414,1 KB 04.01.2016 14:18
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 414,1 KB 04.01.2016 14:19