Профил на купувача

„ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ“

Открита с Решение № 3177/07.05.2014г.

Дата на сключване договора: 27.06.2014г.

Наименование на изпълнителя: „АРГИРА“ООД

Прогнозна стойност на договора: до 66 000лв. без ДДС

Срок на договора: 1 година

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,1 KB 20.11.2014 17:39
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,2 KB 12.12.2014 09:30
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,2 KB 14.01.2015 14:48
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,2 KB 16.02.2015 09:01
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,2 KB 12.03.2015 08:40
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,2 KB 16.04.2015 10:40
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,3 KB 14.05.2015 09:03
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,3 KB 15.06.2015 09:05
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,3 KB 17.07.2015 14:26