Профил на купувача

Обществени поръчки>Обяви за събиране на оферти и покани

Номер Заглавие
20-2020/12.06.2020 „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи Ø80 мм, Ø100 мм, Ø150 мм и Ø200 мм - етернит с ПЕВП Ø200/10 и ПЕВП Ø110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 - Реконструкция на водопроводи Ø80 мм - етернит с ПЕВП Ø90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ ID 9099609
19-2020/12.06.2020 „Извършване на геодезически дейности в експлоатационните райони на „ВиК“ ООД- гр. Русе и мониторинг по обследване деформациите на ПСОВ-гр.Русе и ПСОВ-гр.Бяла с две обособени позиции“ ID 9099583
18-2020/11.06.2020 „Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- гр. Русе“ ID 9099527
17-2020/10.06.2020 „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” ID 9099423
16-2020/10.06.2020 „Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА” ID 9099390
Резултати 1 - 5 от 97
Страници:...