Профил на купувача

Обществени поръчки>Процедури по ЗОП

Номер Заглавие
0012-2020/11.06.2020 „Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби“
0011-2020/11.06.2020 "Внедряване на специализирана система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Русе"
0010-2020/05.06.2020 „Доставка на резервни части за изделия за ПСОВ с три обособени позиции“
0009-2020/04.06.2020 „Доставка, демонтаж-монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов когенератор, за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Русе“
0008-2020/30.03.2020 „Доставка, демонтаж-монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов когенератор, за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Русе“
Резултати 1 - 5 от 62
Страници:...