Профил на купувача

„Доставка на аварийни скоби за водопроводи” ID 9051644

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 1,03 MB 23.03.2016 16:26
ПОКАНА 1,55 MB 23.03.2016 16:27
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 2,19 MB 23.03.2016 16:28
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 23.03.2016 16:29
ЦЕНОВА ОФЕРТА 70,1 KB 23.03.2016 16:29
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 58,9 KB 23.03.2016 16:29
ДОГОВОР - ПРОЕКТ 37,4 KB 23.03.2016 16:30
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ 16,2 KB 23.03.2016 16:30
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 13,1 KB 23.03.2016 16:30
ПРОТОКОЛ 1,33 MB 21.04.2016 09:16
ДОГОВОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНОВА ОФЕРТА 2,88 MB 26.05.2016 09:14
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,4 KB 19.07.2016 09:39
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 12,4 KB 17.08.2016 15:29
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 12,4 KB 20.09.2016 08:46
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,4 KB 18.11.2016 13:56
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,4 KB 19.12.2016 15:20
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,4 KB 20.01.2017 10:10
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,5 KB 17.03.2017 09:05
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,4 KB 20.04.2017 14:14