Профил на купувача

„Доставка на аварийни скоби за водопроводи” ID 9050046

Тип Име на файл Размер Дата
ПОКАНА 1,47 MB 02.02.2016 11:37
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 2,04 MB 02.02.2016 11:38
РЕШЕНИЕ 1,13 MB 02.02.2016 11:38
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 60,4 KB 02.02.2016 11:39
ЦЕНОВА ОФЕРТА 60,9 KB 02.02.2016 11:39
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 02.02.2016 11:40
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 13,1 KB 02.02.2016 11:40
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ 16,2 KB 02.02.2016 11:44
ДОГОВОР - ПРОЕКТ 37,4 KB 02.02.2016 11:46
ПРОТОКОЛ 1,29 MB 07.03.2016 09:02