Профил на купувача

„Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи Ø80 мм, Ø100 мм, Ø150 мм и Ø200 мм - етернит с ПЕВП Ø200/10 и ПЕВП Ø110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 - Реконструкция на водопроводи Ø80 мм - етернит с ПЕВП Ø90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ ID 9099609

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 4,33 MB 12.06.2020 11:16
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 7,83 MB 12.06.2020 11:16
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 1,68 MB 12.06.2020 11:16
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 422,0 KB 23.06.2020 17:00
ПРОТОКОЛ 1,21 MB 09.07.2020 14:17
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 4,71 MB 23.07.2020 14:29
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 3,90 MB 23.07.2020 14:29