Профил на купувача

„Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- гр. Русе“ ID 9099527

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 3,15 MB 11.06.2020 15:10
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 4,11 MB 11.06.2020 15:10
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 177,9 KB 11.06.2020 15:11
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 372,9 KB 22.06.2020 17:00
СЪОБЩЕНИЕ 324,8 KB 24.07.2020 11:14
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 388,9 KB 24.07.2020 11:14