Профил на купувача

„ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“

Открита с Решение № 3225/09.05.2014г.

Дата на сключване договора: 13.06.2014г.

Наименование на изпълнителя: ЕТ “МАРИАНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА“

Прогнозна стойност на договора: ДО 66 000 лв. без ДДС

Срок на договора: 1 година

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,4 KB 20.11.2014 17:46
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,4 KB 01.12.2014 14:28
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,4 KB 12.12.2014 09:06
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,4 KB 14.01.2015 17:10
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,6 KB 16.02.2015 08:52
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,6 KB 12.03.2015 08:37
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,6 KB 16.04.2015 10:38
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,6 KB 14.05.2015 09:02
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,6 KB 15.06.2015 09:04
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,6 KB 17.07.2015 14:26