Профил на купувача

„ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СОБСТВЕНОСТ НА „ВиК“ ООД-РУСЕ“

Лот 1 – ПЕ район Русе

Лот 2 – ПЕ райони Сливо поле, Ново село, Ветово

Лот 3 – ПЕ райони Две могили, Борово

Лот 4 - ПЕ райони Иваново, Щръклево

Лот 5 – ПЕ райони Бяла, Ценово

Открита с Решение № 3237/ 10.05.2014г.

Дата на сключване договора: Лот 1, 2, 3- 02.07.2014г. ; Лот 4,5 - 04.07.2014г.

Наименование на изпълнителя: Лот 1 – „МЕДИКОМ“ООД ; Лот 2 - „ТИМ БИЛДИНГ КЪНСТРЪКШЪНС КЪПМАНИ“ЕООД

Лот 3 - „ЕВРО-БИЛД“ЕООД ; Лот 4 и 5 – „ДАНИ - РАЗ“ЕООД

Прогнозна стойност на договора: до 246 000 лв. без ДДС

Срок на договора: 31.12.2014г. или 264 000лв. без ДДС

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,7 KB 20.11.2014 17:43
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,9 KB 01.12.2014 14:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,0 KB 12.12.2014 09:08
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,1 KB 14.01.2015 16:39
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,1 KB 16.02.2015 08:53
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 13,1 KB 12.03.2015 08:37