Профил на купувача

„ПОСЛЕДВАЩИ, ПЕРИОДИЧНИ И СЛЕДРЕМОНТНИ ПРОВЕРКИ НА ВОДОМЕРИ- 2 ЛОТА“

Открита с Решение № 4436/18.06.2014г.

Дата на сключване договора: Лот 1 – 11.07.2014г. ; Лот 2 – 17.07.2014г.

Наименование на изпълнителя: Лот 1 – „БУЛГАР АЙ-ТИ -ЕН“ООД ;

Лот 2 – „АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ“ ЕООД

Прогнозна стойност на договора: до 66 000лв. без ДДС

Срок на договорите: 1 година

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,6 KB 20.11.2014 17:42
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,7 KB 01.12.2014 14:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,6 KB 12.12.2014 09:07
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,7 KB 14.01.2015 15:57
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,7 KB 16.02.2015 08:54
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,7 KB 12.03.2015 08:35
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,7 KB 16.04.2015 10:39
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,7 KB 14.05.2015 09:04
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,7 KB 15.06.2015 09:05