График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2019
01 април 2019

 
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

4.04. четвъртък

 Просена, Нисово , ДЗС 1,  Русе кв. Чародейка

5.04. петък

 Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Красен 1, 2 подем, Русе кв. Дружба 1 и 3

8.04. понеделник

 Сливо поле, Борисово, Басарбово, Щръклево резервоар 250м3, Русе кв. Дружба 2

   9.04. вторник

 Божичен, Иваново, Кошов, Юделник, помпена станция Красен 3, Красен, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане

10.04. сряда

 Полско косово, Щръклево и резервоар 1000м3

11.04. четвъртък

 Стърмен,  Мартен, Стамболово, Кошарна, Ценово, Долна студена,  Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово

12.04. петък

 Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

15.04. понеделник

 Бъзовец, Обретеник, Волово, Русе кв. Родина

16.04. вторник

  Дряновец, Чилнов, Тръстеник

17.04. сряда

 Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново,  М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово,  Мечка

18.04. четвъртък

 Беляново,  Борово, Хотанца, Острица

19.04. петък

 Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово

22.04. понеделник

 Черпателен резервоар на ПС Батин, Резервоар на  Г. Абланово

23.04. вторник

 Кацелово, Баниска, Босилковци, Сеново, Червен – висока зона, Русе кв. Здравец 

24.04. сряда

 Смирненски, Пиперково, Кривня, Пейчиново, Червен – ниска зона, К. Върбовка

25.04. четвъртък

 ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Ветово, Бистренци,

30.04. вторник

 Червена вода, Русе кв. Нова махала, Веждата

2.05. четвъртък

 Могилино, Помен, Новград, Кривина,  Средна кула – дренаж Извор дере и черпателен резервоар

3.05. петък

 Николово, Глоджево, Ветово, Бяла

7.05. вторник

 Лесопарк Липник, - дренаж, 1,2,ЧР,НКВ, кв. Средна кула и Долапи 

8.05. сряда

 Пиргово,Караманово, Джулюница, Образцов чифлик дренаж 1,2,ЧР,НКВ, водопроводна мрежа, Русе ЦЮР

9.05. четвъртък

 Русе Център


Операторът си запазва правото да извършва промени в графика, по независещи от него причини.

Актуална информация можете да намерите в сайта на фирмата.