Мениджърски състав

УПРАВИТЕЛ:

д-р инж. Сава Иванов Савов. Управител на ВиК ООД - Русе от 16.03.2006 година.

Русенски Университет "Ангел Кънчев" - град Русе,
специалност: "Технология на машиностроенето";
научна и образователна степен: "Доктор".


ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:

д-р инж. Малин Русев Бирков. Главен инженер на ВиК ООД - Русе от 2014 година.

ВИАС - град София, специалност "Хидромелиоративно строителство";
Институт за следдипломна квалификация към УНСС - гр. София,
специалност: "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора",
научна и образователна степен: "Доктор".


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Галя Тодорова Влаева. Главен счетоводител на ВиК ООД - Русе от 1996 година.

ВФСИ "Димитър Ценов" - град Свищов, специалност "Счетоводна отчетност";
Русенски университет "Ангел Кънчев" - град Русе, специалност "Право".