Водопроводни услуги
Наименование на услугата   Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Проверка на водопроводна инсталация по желание на потребители   1 ч/ч 7.92 9.50
Зареждане на водопроводи, водопроводни съоръжения, уредби и инсталации с питейна вода   1 бр. 132.00 158.40
Смяна на СК след водомерен възел със СК на клиента        
* за СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 13.25 15.90
* за СК 1" до 3"   1 бр. 19.83 23.80
Смяна на глава на СК след водомерен възел        
* за глава на СК 1/2" до 3/4"   1 бр. 6.58 7.90
* за глава на СК 1" до 3"   1 бр. 10.00 12.00
Поправка на стари и направа на нови В и К инсталации с материали на клиента        
* работа   1 ч. 6.67 8.00
* отиване до и връщане от обекта, вкл. и ръчно пренасяне на инструменти в чертите на селището   1 бр. 1.08 1.30
* времето за пътуване до обекта   1 ч. 1.08 1.30
Откриване на водопроводно или кабелно трасе с METROTEX 810 до   50 м. 13.25 15.90
* за всеки започнати следващи   50 м. 6.67 8.00
Измерване на дебит с УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР   1 ч/ч 13.25 15.90
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за всички райони без район Русе   1 бр. 15.84 19.00
- за услугата се заплаща депозит   1 бр. 41.67 50.00
Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура  за район Русе л/мин 1 0-100 м.    100-300 м. над 300 м.
  0 - 6 20.00 33.00 50.00
(Към посочените цени се начислява ДДС) 6 - 20 53.00 80.00 132.00
  20 - 40 80.00 132.00 212.00
  над 40 132.00 200.00 300.00
- за услугата се заплаща депозит   1 бр. 45.84 55.00
Пробиване отвор на водопровод под налягане с пробивна машина HAWLE        
- за водопровод с диаметър от Ф60мм до Ф100мм   1 бр. 80.00 96.00
- за водопровод с диаметър от Ф101мм до Ф200мм   1 бр. 100.00 120.00
- за водопровод с диаметър над Ф201мм   1 бр. 120.00 144.00
Свързване на ПЕВП тръби и части на челна заварка   1 мсм 66.00 79.20

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014 г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.

1 Дебит на теча в литри за минута