Канал и изпомпване
Наименование на услугата Коефициент Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Отпушване и почистване на уличен отток за фирмени ВиК мрежи   1 бр. 66.00 79.20
Почистване на ревизионна шахта за фирмени ВиК мрежи:        
- до 3 м.   1 м3 39.58 47.50
- от 3 до 4 м.   1 м3 59.37 71.24
- над 4 м.   1 м3 79.16 94.99
Почистване на ревизионни шахти от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели:        
- до 3 м.   1 м3 79.17 95.00
- от 3 до 4 м.   1 м3 118.76 142.51
- над 4 м.   1 м3 158.34 190.01
Почистване на маслозадържател   1 м3 220.00 264.00
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация на дълбочина до 1м. - за всеки лин.м. дължина по диаметри:        
* Ф 150   1 м. 9.16 11.00
* Ф 200   1 м. 10.58 12.70
* Ф 250   1 м. 13.25 15.90
* Ф 300   1 м. 17.25 20.70
* Ф 400   1 м. 19.83 23.80
* Ф 500   1 м. 22.50 27.00
* Ф 600   1 м. 26.42 31.70
* Ф 1000   1 м. 31.67 38.00
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:        
- до 2 м. 1.2      
- до 3 м. 1.3      
- до 4 м. 1.5      
- над 4 м. 2.0      
Отпушване и почистване на хоризонтална канализация от мазни вещества за обекти за обществено хранене и обекти с маслозадържатели с дълбочина до 1 м.:        
* Ф 150 мм   1 м. 13.74 16.49
* Ф 200 мм   1 м. 15.87 19.04
* Ф 250 мм   1 м. 19.87 23.85
* Ф 300 мм   1 м. 25.87 31.05
* Ф 400 мм   1 м. 29.74 35.69
* до и над Ф 500 мм   1 м. 33.74 40.50
за по-големи дълбочини се прилагат коефициенти:        
- до 2 м. 1.2      
- до 3 м. 1.3      
- до 4 м. 1.5      
- над 4 м. 2.0      
Каналочистачна машина   1 мсм 369.58 443.50
    1 м/ч 46.25 55.50
    1 км 2.00 2.40
* преди извършване на услугата се заплаща депозит   1 бр. 33.00 39.60
Изпомпване на вода с използване на агрегат за ел.ток и помпа за мръсна вода   1 ч. 39.58 47.50
Изпомпване на вода с машина   1 мсм 316.83 380.20
"ПРАГА", "ИФА"   1 м/ч 39.63 47.56
    1 км 2.00 2.40
Изпомпване на вода с помпа ЗЬОФЕЛ с ел.агрегат   1 мсм 132.00 158.40
Инспекция на канал с видеокамера        
- до 50м и диаметър до 400мм - старо сградно канално отклонение или уличен канал   1 ч. 93.54 112.25
- до 50м и диаметър до 400мм - ново сградно канално отклонение   1 ч. 27.92 33.50

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014 г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.