Работа във ВиК-Русе

1. Наименование на длъжността: ЧИСТАЧ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (1 свободна позиция)

Място на работа: ГРАД РУСЕ - ВиК ООД, УЛИЦА ЦАРИГРАД 7

Описание на работата: почистване на производствени помещения и други помещения, пренасяне на пратки (писма, документи и други) при необходимост.

Изисквания:

 1. Образование – без изисквания за степен на професионална квалификация и образователно равнище;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Стаж по специалността – не се изисква.

Необходими документи:

 1. Заявление – свободен текст.
 2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
 4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 5. Подробна автобиография.
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на докменти:

Централно управление на ВиК ООД - Русе. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, Център за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи: 22.09.2018г.

2. Наименование на длъжността: ВОДОПРОВОДЧИК (1 свободна позиция)

Място на работа: ГРАД МАРТЕН

Описание на работата: монтиране, сглобяване, инсталиране и поправяне на водопроводни инсталации и тръбопроводи.

Изисквания:

 1. Образование – средно-специално, техническо;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Стаж по специалността – не се изисква;
 4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В”.

Необходими документи:

 1. Заявление – свободен текст.
 2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
 4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 5. Подробна автобиография.
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на докменти:

Централно управление на ВиК ООД - Русе. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, Център за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи: 28.09.2018г.

Допълнителни изисквания:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.