Водомери
Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Пломбиране на входящия холендър на индивидуалните водомери 1 бр. 4.91 5.89
* при пломбиране с едно отиване на два водомера 1 бр. 6.91 8.29
* за инвалиди 85% от общата сума      
Замяна с нов (ремонтиран) водомер със смяна на собствеността 1 бр. 29.08 34.90
Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит 10 м3 със смяна на собствеността 1 бр. 66.00 79.20
Замяна с нов (ремонтиран) водомер с максимален дебит до 20 м3 със смяна на собствеността 1 бр. 132.00 158.40
Замяна с нов (ремонтиран) водомер. 1 бр. 52.75 63.30
Водомерът на клиента не подлежи на ремонт
Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента 1 бр. 9.17 11.00
Замяна с нов (ремонтиран) водомер от 7 до 20 м3, собственост на клиента 1 бр. 15.42 18.50
Замяна с нов до 5 м3 (ремонтиран) водомер, собственост на клиента плюс муфа и нипел 3/4" 1 бр. 13.17 15.80
Монтаж на оборотен водомер до ремонтиране водомера на абоната 1 бр. 13.17 15.80
Монтаж на водомер 10м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе 1 бр. 119.17 143.00
Монтаж на водомер 20м3/ч, собственост на ВиК ООД - град Русе 1 бр. 238.34 286.00

  Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014 г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.