Технически услуги и проектиране
Наименование на услугата Коефициент Мярка Цена в лв. без ДДС Крайна цена лв.
Проучване на В и К мрежи и издаване на удостоверения        
- отиване и връщане до/от обекта     9.92 11.90
- отлагане на трасе в/у терен     19.92 23.90
* за градска среда 1.5      
* при използване на апаратура се прилага цената на услуга "Измерване на дебит с ултразвуков разходомер"   1 ч/ч 1 13.25 15.90
- нанасяне на трасета върху ситуация и съгласуване     5.33 6.40
- транспортни разходи   лв./км 1.67 2.00
Издаване на становища за обекти        
- проучване     5.33 6.40
- проучване на място с отиване и връщане до/от обекта     19.92 23.90
- отлагане на трасе в/у терен     19.92 23.90
* за градска среда 1.5      
* при използване на апаратура се прилага цената на услуга "Измерване на дебит с ултразвуков разходомер"   1 ч/ч 13.25 15.90
- нанасяне в/у ситуация     5.33 6.40
- издаване, подписване и извеждане на становище     7.92 9.50
- съгласуване на инвестиционен проект     7.92 9.50
- транспортни разходи   лв./км 1.67 2.00
Съгласуване на линейни обекти с нанасяне и трасиране на В и К мрежи        
* до 100 м   бр. 33.00 39.60
* от 101 м до 500 м   бр. 66.00 79.20
* от 501 м до 1000 м   бр. 132.00 158.40
* над 1000 м   бр. 165.00 198.00
Съгласуване на ВиК схеми     33.00 39.60
Пресъгласуване на проекти с изтекъл едногодишен срок на заверка или настъпили промени при изпълнение на строителството        
* пресъгласуване на работни проекти с водоползване:   1 бр. 26.42 31.70
* пресъгласуване на линейни обекти:        
- до 100 м   1 бр. 13.25 15.90
- от 101 до 500 м   1 бр. 26.42 31.70
- от 501 до 1000 м   1 бр. 52.92 63.50
- над 1000 м   1 бр. 66.00 79.20
Приемане на ВиК отклонения        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 10.54 12.65
* скоба и катинар   1 бр. 1.29 1.55
* РШ   1 бр. 3.92 4.70
* канално отклонение   1 бр. 3.92 4.70
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.29 1.55
* транспортни разходи   лв./км 1.67 2.00
* за инвалиди 85% от общата сума        
Приемане на ВиК инсталация след общ водомерен възел        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 10.54 12.65
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.29 1.55
* транспортни разходи   лв./км 1.67 2.00
Приемане на временна водопроводна връзка за изграждане на нов обект        
* контрол при изпълнение на връзката   1 бр. 10.54 12.65
* скоба и катинар   1 бр. 1.29 1.55
* становище за оглед и приемане на ВиК част   1 бр. 1.29 1.55
* транспортни разходи (или стойността на билетите)   лв/км 1.67 2.00

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014 г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.

1 ч/ч – човекочас