График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци април и май 2018
03 април 2018

 
ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

11.04 сряда

 Просена, Нисово, ДЗС 1,  Русе кв. Чародейка

12.04 четвъртък

 Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Красен 1, 2 подем, Русе кв. Дружба 1 и 3, Тръстеник

13.04 петък

 Сливо поле, Борисово, Басарбово, Щръклево НР 250м3, Русе кв. Дружба 2

16.04 понеделник

 Юделник, ПС Красен 3, Красен, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане

17.04 вторник

 Полско косово, Щръклево и НР 1000м3

18.04 сряда

 Стърмен,  Мартен, Стамболово, Кошарна, Ценово, Долна студена,  Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово

19.04 четвъртък

 Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

20.04 петък

 Бъзовец, Обретеник, Волово, Русе кв. Родина

23.04 понеделник

 Дряновец, Чилнов

24.04 вторник

 Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново,  М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово,  Мечка

25.04 сряда

 Беляново,  Борово, Хотанца, Божичен, Иваново, Кошов

26.04 четвъртък

 Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово

27.04.петък

 ЧР Батин, НР Г. Абланово

30.04 понеделник

 Босилковци, Сеново, Русе кв. Здравец 

02.05 сряда

 Смирненски, Пиперково, Кривня, Пейчиново, Ветово от НР Ветово

03.05 четвъртък

 ВГ Баниска, Пет кладенци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Ветово, Бистренци, , Червен ВЗ

04.05 петък

 Червена вода, Острица, К. Върбовка, Русе кв. Нова махала, Веждата Кацелово, Баниска

08.05 вторник

 Могилино, Помен, Новград, Кривина, Пиргово,  Средна кула – дренаж Извор дере и ЧР

09.05 сряда

 Николово, Глоджево, Ветово от ПС Ветово, Бяла, Караманово, Джулюница

10.05 четвъртък

 Лесопарк Липник, - дренаж, 1,2,ЧР,НКВ, кв. Средна кула и Долапи, Червен НЗ 

11.05 петък

 Образцов чифлик дренаж 1,2,ЧР,НКВ, водопроводна мрежа, Русе ЦЮР

14.05 понеделник

 Русе Център

Забележка: Запазваме си правото да извършваме промени в графика, по независещи от нас причини.