Профил на купувача

"Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,66 MB 06.04.2016 15:41
ОБЯВЛЕНИЕ 7,04 MB 06.04.2016 15:42
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 4,80 MB 06.04.2016 15:43
ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКО, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ 28,8 KB 06.04.2016 15:45
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 1 26,6 KB 06.04.2016 15:46
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 2 21,4 KB 06.04.2016 15:47
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 3 27,0 KB 06.04.2016 15:48
ПРОТОКОЛ 1,72 MB 07.06.2016 11:20
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 999,1 KB 07.06.2016 11:21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 366,3 KB 15.07.2016 14:38
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 1 4,82 MB 19.07.2016 09:27
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 2 5,65 MB 19.07.2016 09:28
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ 3 5,76 MB 19.07.2016 09:29
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,2 KB 17.08.2016 15:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,2 KB 20.09.2016 08:25
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,3 KB 19.10.2016 10:15
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,9 KB 18.11.2016 14:01
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,9 KB 19.12.2016 15:22
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,9 KB 20.01.2017 10:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,4 KB 20.02.2017 10:24
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 13,3 KB 17.03.2017 09:07
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,0 KB 17.04.2017 14:14
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 1 2,52 MB 12.07.2018 14:14
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 2 2,53 MB 26.07.2018 09:49
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПОЗИЦИЯ 3 2,45 MB 26.07.2018 09:50