Профил на купувача

„Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби“

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,50 MB 15.06.2020 14:20
ОБЯВЛЕНИЕ 4,88 MB 15.06.2020 14:21
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 24,36 MB 16.06.2020 13:43
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 19,52 MB 16.06.2020 13:43
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 319,5 KB 16.06.2020 13:45
Е ЕЕДОП 95,7 KB 16.06.2020 13:47
РАЗЯСНЕНИЯ 3,71 MB 13.07.2020 17:02
Информация при производство по обжалване 718,9 KB 16.07.2020 15:18
РАЗЯСНЕНИЯ_2 5,78 MB 03.08.2020 16:06
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 1,56 MB 06.08.2020 11:35
РАЗЯСНЕНИЯ_3 1,83 MB 18.08.2020 16:19
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 1,20 MB 16.04.2021 16:36
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 390,6 KB 02.07.2021 16:32
ПРОТОКОЛИ 7,44 MB 16.07.2021 16:19
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 8,57 MB 16.07.2021 16:25
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 1,53 MB 16.07.2021 16:31
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17,38 MB 24.09.2021 11:18
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 4,65 MB 24.09.2021 11:19
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 1,33 MB 14.07.2023 10:28