Профил на купувача

"Внедряване на специализирана система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Русе"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,60 MB 15.06.2020 14:21
ОБЯВЛЕНИЕ 4,44 MB 15.06.2020 14:22
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 23,48 MB 16.06.2020 13:52
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 8,78 MB 16.06.2020 13:53
Е ЕЕДОП 88,9 KB 16.06.2020 13:56
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 319,9 KB 16.06.2020 13:59
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 487,8 KB 06.07.2020 16:23
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА /НЕВЪЗЛОЖЕНА / 3,33 MB 23.07.2020 10:25