Профил на купувача

„Доставка, демонтаж-монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов когенератор, за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Русе“

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,22 MB 30.03.2020 15:08
ОБЯВЛЕНИЕ 4,41 MB 30.03.2020 15:08
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 11,24 MB 30.03.2020 15:08
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 79,9 KB 30.03.2020 15:09
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 385,5 KB 21.04.2020 11:14
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА /НЕВЪЗЛОЖЕНА / 3,44 MB 08.05.2020 13:42