Профил на купувача

„Доставка на помпени агрегати за нуждите на „ВиК“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,08 MB 30.03.2020 11:30
ОБЯВЛЕНИЕ 4,29 MB 30.03.2020 11:30
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 12,78 MB 30.03.2020 11:31
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 83,6 KB 30.03.2020 11:32
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 1,68 MB 27.04.2020 11:30
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 939,0 KB 04.06.2020 13:23
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 317,0 KB 10.07.2020 16:20
ПРОТОКОЛИ 7,50 MB 01.09.2020 13:02
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 972,4 KB 01.09.2020 13:03
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 4,92 MB 27.10.2020 13:12
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 6,28 MB 27.10.2020 13:13
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЛОТ 1 и ЛОТ 2 5,06 MB 27.10.2020 13:14