Профил на купувача

“Авариен ремонт на уличен водопровод Ф300мм. АЦ с ПЕВП Ф400 по ул.”Згориград” с L=215м от ул.”Шипка” до ул.”Лисец планина" в гр.Русе”

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 3,09 MB 19.11.2015 17:00
ПОКАНА 2,75 MB 19.11.2015 17:01
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32,8 KB 19.11.2015 17:02
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 19.11.2015 17:03
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗОП 13,0 KB 19.11.2015 17:04
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗОП 32,8 KB 19.11.2015 17:04
ЦЕНОВА ОФЕРТА 68,6 KB 19.11.2015 17:06
ПРОТОКОЛ 1,31 MB 25.11.2015 08:15
ДОКЛАД 1,16 MB 25.11.2015 08:16
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 504,4 KB 25.11.2015 08:17
ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЕ 4,91 MB 07.12.2015 09:51
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ 295,6 KB 18.12.2015 08:23
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 398,5 KB 18.12.2015 08:26