Профил на купувача

„Доставка на тръби за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД в две обособени позиции"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,17 MB 26.03.2020 13:13
ОБЯВЛЕНИЕ 4,74 MB 26.03.2020 13:14
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 15,35 MB 27.03.2020 11:07
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 97,9 KB 27.03.2020 11:07
Е ЕЕДОП 89,6 KB 27.03.2020 11:07
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 1,69 MB 29.04.2020 11:43
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 1,46 MB 10.07.2020 14:03
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 353,0 KB 05.08.2020 15:29
ПРОТОКОЛИ 5,27 MB 30.10.2020 13:18
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 5,45 MB 30.10.2020 13:19
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2,03 MB 30.10.2020 13:19
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 3,01 MB 23.12.2020 13:22
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 5,15 MB 23.12.2020 13:22
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЛОТ 1 и ЛОТ 2 3,78 MB 23.12.2020 13:23