Профил на купувача

Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,07 MB 05.02.2020 13:03
ОБЯВЛЕНИЕ 6,12 MB 05.02.2020 13:03
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 35,52 MB 05.02.2020 13:04
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 475,4 KB 05.02.2020 13:05
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 24,78 MB 05.02.2020 13:06
Е ЕЕДОП 92,7 KB 05.02.2020 13:06
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 497,6 KB 05.02.2020 13:07
РПИП 23,34 MB 05.02.2020 13:08
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14,52 MB 05.02.2020 13:08
РПИП-2 (размер 2.1 GB) 8,8 KB 05.02.2020 13:09
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 1,83 MB 05.02.2020 13:10
КАРТА 2,77 MB 05.02.2020 13:11
МОТИВИ ПО чл. 231, ал. 5 от ЗОП 866,9 KB 05.02.2020 13:11
РАЗЯСНЕНИЯ 1,05 MB 25.02.2020 16:14
РАЗЯСНЕНИЯ_2 2,76 MB 10.03.2020 15:45
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 1,51 MB 24.04.2020 16:17