Профил на купувача

„Метрологична проверка на водомери за студена вода с две обособени позиции”

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 5,98 MB 10.05.2019 15:43
ОБЯВЛЕНИЕ 13,96 MB 10.05.2019 15:44
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 31,04 MB 10.05.2019 15:44
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 92,8 KB 10.05.2019 15:45
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 1,21 MB 20.06.2019 16:24
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 164,2 KB 01.07.2019 16:49
ПРОТОКОЛИ 1,74 MB 12.07.2019 16:21
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 641,0 KB 12.07.2019 16:21
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 510,7 KB 02.08.2019 11:53
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 5,19 MB 19.09.2019 15:58
ДОГОВОРИ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ - ЛОТ 1 2,48 MB 19.09.2019 16:00
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 5,12 MB 19.09.2019 16:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 4,28 MB 19.09.2019 16:02