Профил на купувача

„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД - Русе”

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 1,39 MB 18.02.2019 16:04
ОБЯВЛЕНИЕ 3,22 MB 18.02.2019 16:04
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 9,18 MB 18.02.2019 16:05
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 99,7 KB 18.02.2019 16:06
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 474,3 KB 21.03.2019 13:14
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 183,1 KB 29.03.2019 15:53
ПРОТОКОЛИ 1,13 MB 10.04.2019 14:46
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 290,1 KB 10.04.2019 14:47
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3,91 MB 14.05.2019 12:56
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2,12 MB 14.05.2019 12:57
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 3,10 MB 22.06.2021 13:39