Профил на купувача

„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги в 2 ЛОТА"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,92 MB 18.01.2018 15:11
ОБЯВЛЕНИЕ 5,80 MB 18.01.2018 15:11
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 22,19 MB 18.01.2018 15:12
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 133,1 KB 18.01.2018 15:12
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 3,15 MB 05.02.2018 10:37
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ - 2 2,39 MB 12.02.2018 11:23
КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 19,73 MB 12.02.2018 11:26
Информация при производство по обжалване 2,51 MB 27.02.2018 13:33
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 544,6 KB 28.03.2018 16:55
ПРОТОКОЛИ 3,73 MB 13.04.2018 15:16
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 2,88 MB 13.04.2018 15:16
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 1,15 MB 13.04.2018 15:16
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЛОТ 2 5,47 MB 01.06.2018 10:47
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЛОТ 1 5,38 MB 30.07.2018 10:31
ДОГОВОР И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 7,51 MB 07.08.2018 09:15
ДОГОВОР И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 6,76 MB 07.08.2018 09:16
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ЛОТ 2 924,7 KB 11.06.2019 16:50
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ЛОТ 1 979,8 KB 11.07.2019 11:59