Профил на купувача

„Изпълнение на СМР в два ЛОТА: ЛОТ 1- Реконструкция на водопровод Ф 80 мм етернит с ПЕВП Ф 90 мм, с L= 515м по ул. „Никола Обретенов“, ж.к. Гара Бяла, гр. Бяла; ЛОТ 2- Реконструкция на водопровод Ф 80 мм етернит с ПЕВП Ф 90 мм, с L=220м по ул. „Гео Милев“, ж.к. Гара Бяла, гр. Бяла“, ID 9068550

Тип Име на файл Размер Дата
ОБЯВА 607,5 KB 21.09.2017 15:42
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 1,21 MB 21.09.2017 15:43
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 63,03 MB 21.09.2017 15:44
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ 623,5 KB 06.10.2017 17:00
ПРОТОКОЛ 138,3 KB 20.10.2017 16:46
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 1 5,01 MB 06.11.2017 13:11
ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЛОТ 2 5,29 MB 06.11.2017 13:11