Профил на купувача

ОП” Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на „ВиК” мрежи на територията на районите на „ВиК” ООД –Русе в 4 Лота ”

Лот 1 –ВиК райони Русе, Иваново, Щръклево ;

Лот 2 –ВиК райони Сливо поле, Ветово, Ново село ;

Лот 3- ВиК райони Две могили, Борово ;

Лот 4- ВиК райони Бяла и Ценово

Открита с Решение № 4606 от 25.06.2014 г.

Уникален номер в РОП - 00688-2014-0008

Дата на сключване договора: Лот 1, 2 , 3 – 06.10.2014г.

Лот 4 - 29.09.2014 г.

Наименование на изпълнителя: Лот 1, 2 , 3 – ЕТ "Мариана Димитрова"

Лот 4 - "ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД

Първоначална прогнозна обща стойност на договорите: 500 000лв. без ДДС

Срок на договорите: 2 години

Тип Име на файл Размер Дата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 32,3 KB 03.12.2014 15:34
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,3 KB 12.12.2014 09:02
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,3 KB 15.01.2015 11:38
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,3 KB 17.07.2015 14:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,4 KB 20.08.2015 08:32
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,0 KB 18.09.2015 13:20
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 13,3 KB 17.11.2015 13:36
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,3 KB 16.12.2015 09:14
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,3 KB 18.01.2016 11:19
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,3 KB 18.02.2016 10:24
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,2 KB 17.06.2016 09:24
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,3 KB 19.07.2016 09:35
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,3 KB 17.08.2016 15:29
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,3 KB 19.10.2016 10:14
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 422,0 KB 24.10.2016 10:45
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 422,1 KB 24.10.2016 10:45