Профил на купувача

„ПРИЕМАНЕ, ТРЕТИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ“

Открита с Решение № 2200/28.03.2014г.
Дата на сключване договора: 24.04.2014г.
Наименование на изпълнителя: „АСТОН СЕРВИЗ“ООД
Прогнозна стойност на договора: до 66 000лв. без ДДС
Срок на договора: 1 година

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,5 KB 20.11.2014 17:46
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,6 KB 01.12.2014 14:28
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,6 KB 12.12.2014 09:06
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,6 KB 14.01.2015 14:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,6 KB 16.02.2015 08:51
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,6 KB 12.03.2015 08:36
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,7 KB 16.04.2015 10:38
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,7 KB 14.05.2015 09:02
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,7 KB 15.06.2015 09:04