Профил на купувача

„ИЗПИТВАНИЯ НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ ЦЕЛИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА „ВиК” ООД – РУСЕ В ТРИ ГРУПИ” ID 9049873

Тип Име на файл Размер Дата
ПОКАНА 1,42 MB 26.01.2016 16:08
РЕШЕНИЕ 1,21 MB 26.01.2016 16:08
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 1,72 MB 26.01.2016 16:10
ЦЕНОВА ОФЕРТА 72,7 KB 26.01.2016 16:11
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 62,0 KB 26.01.2016 16:11
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 16,2 KB 26.01.2016 16:12
ДЕКЛАРАЦИЯ 33,3 KB 26.01.2016 16:13
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.56, АЛ.1, Т.6 13,1 KB 26.01.2016 16:14
ДОГОВОР - ПРОЕКТ 58,9 KB 26.01.2016 16:17
ПРОТОКОЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ 3,11 MB 16.02.2016 08:53
ДОГОВОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНОВА ОФЕРТА - ГРУПА 1 И 2 3,42 MB 09.03.2016 09:30
ДОГОВОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНОВА ОФЕРТА - ГРУПА 3 3,34 MB 09.03.2016 09:31
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,1 KB 19.04.2016 09:40
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 13,1 KB 16.05.2016 13:22
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,1 KB 17.06.2016 09:32
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,1 KB 19.07.2016 09:40
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,1 KB 17.08.2016 15:30
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,1 KB 20.09.2016 08:48
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,2 KB 19.10.2016 10:25
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 13,1 KB 18.11.2016 13:54
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,1 KB 19.12.2016 15:18
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,1 KB 20.01.2017 10:13
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,1 KB 20.02.2017 10:27