Профил на купувача

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на „ВиК” ООД – Русе в 2 ЛОТА“

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,25 MB 20.01.2015 08:05
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 1,15 MB 20.01.2015 08:06
ДОГОВОР - ЛОТ 1 4,35 MB 23.02.2015 10:40
ДОГОВОР - ЛОТ 2 4,42 MB 23.02.2015 10:41
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,9 KB 12.03.2015 08:32
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 12,9 KB 16.04.2015 10:47
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,9 KB 14.05.2015 08:57
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 12,9 KB 15.06.2015 08:59
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,6 KB 17.07.2015 14:21
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 12,9 KB 20.08.2015 08:37
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 12,9 KB 18.09.2015 13:07
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,7 KB 16.10.2015 15:55
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 13,1 KB 17.11.2015 13:43
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,1 KB 17.11.2015 13:43
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,1 KB 16.12.2015 09:19
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,9 KB 18.01.2016 11:21
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12,9 KB 18.02.2016 10:16
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 12,9 KB 17.03.2016 15:22
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,2 KB 19.04.2016 09:33
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 12,9 KB 16.05.2016 13:34
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,2 KB 17.06.2016 09:25
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 12,9 KB 19.07.2016 09:37
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,2 KB 17.08.2016 15:27
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,2 KB 20.09.2016 08:28
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,2 KB 19.10.2016 10:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 13,2 KB 18.11.2016 13:58
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,9 KB 19.12.2016 15:21
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,9 KB 20.01.2017 10:21
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ 13,2 KB 20.02.2017 10:26
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 217,0 KB 20.02.2017 16:56
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 495,0 KB 20.02.2017 16:57