Съобщение
27 февруари 2019

Уважаеми потребители, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе  Ви уведомява, че поради подмяна на водопровод по ул .“Антим Първи“ в гр. Русе,  на 28.02.2019 г.  от 9:00 до 17:00 часа, ще бъде  нарушено  нормалното водоподаване на  следните потребителите:  по ул. “Гевгели“ от ул. „Антим Първи“ до ул. “Българска морава“; по ул. “Черноризец Храбър“; по ул. „Свети  Сава“ ; по ул. „Родосто“; по ул. „Иларион Макриополски“ от ул. „Антим Първи“ до ул. „Българска морава“ и  по ул. „Българска морава“ от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Иларион Макриополски“.