Полезна информация за нашите услуги
18 януари 2019

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ

Уважаеми потребители информираме Ви, че посредством нашето мобилно приложение, Вие имате възможност:

 • Да научите размера на новата си сметка за вода
 • Да Ви известим за наближаващия краен срок за плащане
 • Да ви информираме кога ще отчитат водомерите Ви
 • Да ни изпратите снимка на авария винаги и отвсякъде

Уведомяваме Ви , че за улеснение на потребителите предоставяме варианти за самоотчет на годните измервателни уреди:

 • през интернет страницата на ВиК ООД Русе
 • на тел. 082 501 563 – Инкасатори – сутрин от 8:00 до 8:30ч.
 • на тел. 082 501 559, 082 501 560 – Информационен център – от 8:00 до 17:00 часа

Максималния срок, в който е възможно отчетник да не отчита на място водомера Ви е шест месеца. Това означава, че поне два пъти в годината  трябва да осигурите достъп. Показанията  може да подавате само в деня на отчитане на Вашия имот, обявен в График за отчитане.  

Информираме Ви, че можете да получавате своята фактура на посочен от Вас електронен адрес, като ние се ангажираме да я доставим до 24 часа от издаването й.

За да се възползвате напълно безплатно от нашето предложение трябва да попълните и подадете  „Заявление за доставяне на фактура-физически лица на електронен адрес „ по един от следните начини“

 • В център за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. „Цариград“№7.
 • В деловодството  - гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6.
 • Като изтеглите документа от сайта на компанията ни, попълните го, подпишете го и  изпратите сканирано  копие на адрес : inkaso@vik-ruse.com

Обръщаме Ви внимание, че съгласно Общите условия за предоставяне на ВиК услуги имате задължение:

 • При промяна на собствеността или на правото на ползване,  новият и /или предишният собственик или ползвател ,са длъжни да подадат до ВиК оператора в 30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота.
 • При смърт  на потребител – физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор  за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни в 60-дневен срок да подадат заявление до ВиК оператора за промяна на партидата, като представят за справка удостоверение  за наследници или акт за собственост.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на Дружеството : vik- ruse.com или обърнете към Центъра за обслужване на клиенти – гр. Русе, ул. „Цариград“ №7.

 

ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ

        Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че след въведените промени в ГПК, гражданите не могат да бъдат съдени, без тяхно знание. С новите правила, когато едно лице отсъства и не  узнае за воденото срещу него дело, вече не се издава директно осъдителна заповед по чл.410 ГПК , а  задължително се образува съдебен процес, в който служебно му се назначава адвокат. Длъжникът може да избере : дали да плати по една бърза процедура или да инициира съдебно производство, което ще го натовари с допълнителни разноски.  

Тези промени водят до обременяващи такси /издаване на заповед за изпълнение, връчване на книжа, държавна такса по установителен иск, такса особен представител, която е в размер - 150 до 300 лв. и юрисконсултски хонорари.

С горепосочените промени ,таксите надвишават размера на задължението, поради което е препоръчително длъжниците да получават своевременно съдебните книжа, като им се предоставя възможност за сключване на споразумителен протокол за разсрочване на задълженията към ВиК ООД Русе.

За контакти и допълнителна информация:

1.Отдел Продажби –ул. “Цариград“ №7 – 082/501 573

2. Отдел ВВК –ул. „Добруджа“ №6 -082/ 501 524