Победители в ученически конкурс "МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА"
04 април 2018

ПОБЕДИТЕЛИ В УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

за изработка на мултимедийна презентация във връзка с отбелязване

на Световния ден на водата – 22.03.2018 г.

 

Тема на конкурса: „ПРИРОДАТА НА ВОДAТА“

 

Организатор: Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе

 

Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“,

Уважаеми научни ръководители, учители и помощници на участниците,

 

В рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните материали постъпиха много отговарящи на изискванията разработки от цялата страна, една част от които индивидуални, а друга в съавторство от двама и повече участници.

 

След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали Журито реши да присъди освен призови места, и някои специални награди, в резултат на което се получиха следните резултати:

 

I място: Весела Георгиева Радева, Елвис Благоев Димитров и Георги Георгиев Гинев, 12 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли;

II място: Мария Методиева Попова и Лиляна Димитрова Юлева, 10 клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;

III място: Анелия Александрова Бонева, 12 клас, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, гр. Русе;

Специална награда на РИОСВ – Русе: Виктор Сотиров и Красимир Сотиров, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, 6 клас, гр. Кюстендил;

Поощрителна награда на РИОСВ – Русе: Христина Иванова, учител в Детска градина „Звездица“, гр. Димитровград.

 

Победителите и отличените участници ще получат грамоти и предметни награди. За останалите участници в конкурса са предвидени сертификати за участие. Наградите, грамотите и сертификатите ще бъдат изпратени по пощата (поетапно, по реда на пристигане на състезателните материали) след 09.04.2018 г.

 

Призьорите и участниците от гр. Русе могат да ги получат след същата дата на адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102 след предварително уточняване на тел. 082 / 888 485 с гл. ас. д-р инж. Пламен Мънев.

 

Екипът на Организаторите от Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

 

Имаме желанието и амбицията конкурсът да стане традиционен - очакваме Ви отново!