Информация
27 октомври 2017

Уважаеми клиенти,

С настъпването на зимния сезон напомняме:

  • Да зазимите водопроводните инсталации и съоръжения (шахти, чешми, водомери и др.), както и помещенията, в които тези съоръжения се намират;
  • Да отстраните своевременно всички течове по водоснабдителните и канализационните инсталации и затлачванията по канализационните отклонения;
  • При аварии в незазимени обекти, ВиК ще извършва ремонтно възстановителни работи срещу заплащане, включително и ремонта на водомерите.

Моля сигнализирайте за забелязани неизправности (шум в инсталацията, течове, улягане на пътни настилки и др.) на денонощния ни телефон 082 820 182 - ПОВРЕДИ и на електронната ни страница.