График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръжения през месеци септември и октомври 2017
31 август 2017


ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

07.09.четв

Просена, Нисово, Русе кв. Чародейка, Божичен, Иваново, Кошов

08.09.петък

Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Русе кв. Дружба 1 и 3

11.09.понед

Сливо поле, Борисово, Басарбово, Русе кв. Дружба 2

12.09.втор.

Юделник, Красен, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане

13.09.сряда

Полско косово,Щръклево

14.09.четв

Стърмен, Мартен, Стамболово, Кошарна, Ценово, Долна студена, Г. Абланово, Две могили, Пепелина, Табачка, Тетово

15.09.петък

Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

18.09.понед.

Бъзовец, Русе кв. Родина

19.09.втор.

Дряновец, Чилнов, Обретеник, Волово, Беляново, Тръстеник

20.09.сряда

Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Белцов, Г. Враново, М. Враново, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Мечка

21.09.четв.

Борово, Хотанца

25.09.понед.

Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово

26.09.втор.

Напорен резервоар Г. Абланово и Е.Йосиф, Червен висока зона

27.09.сряда.

Босилковци, Сеново, Русе кв. Здравец

28.09.четв

Смирненски, Пиперково, Кривня, Пейчиново, Червен ниска зона, Ветово

29.09.петък

Баниска, Пет кладенци, Бистренци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка

02.10.понед

Червена вода, Острица, К. Върбовка, Русе кв. Нова махала, кв. Веждата, Баниска, Кацелово

03.10.втор.

Могилино, Помен, Новград, Кривина, Пигово, Русе кв. Средна кула — дренаж Извор дере

04.10.сряда

Николово, Глоджево, Ветово, Бяла, Караманово, Джулюница

05.10.четв.

Русе кв. Средна кула и Долапи

06.10.петък

Русе кв. Образцов чифлик, Русе ЦЮР

09.10.понед

Русе Център

Забележка: Запазваме си правото да извършваме промени в графика, по независещи от нас причини.